mé vyšívací místečko (ta boule vedle je moje milovaná pomocnice)

mé vyšívací místečko (ta boule vedle je moje milovaná pomocnice)